Letovanje u Francuskoj / Nica - 10 dana - autobusom


Prvi dan: polazak iz Novog Sada [Beograda] u predvečernjim satima sa unapred utvrđenog mesta. Udobna noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije uz neophodne usputne pauze po potrebi grupe.

Drugi dan: dolazak u Nicu oko podneva. Smeštaj u hotel. Popodnevno upoznavanje sa gradom. Noćenje.

Od treceg do osmog dana: Nica. Doručak, a zatim uživanje u kupanju i sunčanju na čuvenoj plaži uz Promenadu des Angles. Čeka vas azurno plavo more i zagarantovano sunčano vreme [oblast Azurne obale poseduje najveći broj sunčanih sati godišnje u čitavoj Evropi]. U pauzama letnjih aktivnosti, na raspolaganju su i brojne znamenitosti Nice, muzeji, palate, predivno uređeni parkovi, stari deo grada, romantični trgovi...U večernjim satima brojni restorani, šoping zona, diskoteke, kafei i kazina samo su deo toliko jedinstvenog noćnog života ovoga grada. Svakog dana postoji mogućnost organizovanja kratkih edukativnih razgledanja grada uz komentare našeg stručnog vodiča...Takođe nudimo i mogućnost fakultativnih obilazaka Monaka, mondenskog Kana, San Tropea, San Rema...

Deveti dan: doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do popodnevnog polaska. Putovanje ka Srbiji uz usputna zadržavanja po potrebi grupe. Noćna vožnja

Deseti dan: dolazak u Novi Sad [Beograd] u prepodnevnim satima

Cena aranžmana obuhvata:
- prevoz udobnim turističkim autobusom visoke klase [klima, audio, video],
- 7 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Nici,
- Troškovi stručnog vođstva grupe,
- Ostali organizacioni troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:
- troškove pibavljanja individualne francuske vize,
- troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja,
- troškove fakultativnih izleta sa stručnim obilascima: San Remo, Đenova, Monako sa Monte Karlom, Kan, Marsej, San Trope,
- ulaznice za posebne fakultativne obilaske kulturno istorijskih znamenitosti, u zavisnosti od lokaliteta ili objekta koji se posećuje.

Vazna napomena: Radi pravovremenog regulisanja viznih formalnosti preporučujemo da svoje termine za predaju dokumentacije u francuskoj ambasadi rezervišete u zavisnosti od datuma polaska u toku marta, aprila i maja meseca na telefon call centra Ambasade Francuske 0903123123, svakog radnog dana od 07.00 do 14:00h. Posebno napominjemo da je vremenski period između vašeg poziva i zakazanog termina od strane ambasade u proseku mesec do mesec i po dana! [npr. za poziv u martu dobijate zakazan termin u maju mesecu!]. Neophodno je lično prisustvo u ambasadi. Agencija obezbeđuje neophodnu dokumentaciju vezanu za rezervaciju i garancije hotela u Francuskoj, hotelski vaučer i potvrdu o rezervisanom autobskom prevozu, kao i sve dodatne informacije.

Dokumentacija za dobijanje vize:

Za sve putnike:
- citko, latiničnim štampanim slovima popunjen formular koji se dobija na kućnu adresu nakon telefonski zakazanog termina u ambasadi,
- pasoš koji važi još najmanje četiri meseca od dana izlaska iz Francuske. Pasoš mora imati jednu praznu stranu rezervisanu za vizu. Pasoš obavezno mora biti potpisan,
- eventualni stari pasoš na uvid,
- fotokopije svih predhodnih šengenskih viza,
- dve novije fotografije veličine za pasoš,
- zdravstvena knjižica overena od strane preduzeća. Original na uvid i jedna fotokopija,
- međunarodno zdravstveno osiguranje,
- potvrdu iz banke o kupovini strane valute neophodne za bravak u Francuskoj - 100 eur po danu.

1. Za zaposlena lica:
- potvrda o stalnom radnom odnosu na memorandumu preduzeća na kojoj je naveden datum zasnivanja radnog odnosa, radno mesto, visina mesečnih primanja sa čitko vidljivim imenom i prezimenom osobe koja je potpisuje i pečatom preduzeća i datumom ne starijim od mesec dana. Ova potvrda mora biti prevedena na francuski ili engleski jezik [overen prevod ili prevod na memorandumu preduzeća koje je izdalo potvrdu],
- rešenje o korišćenju godišnjeg odmora ili slobodnih dana u periodu putovanja [ova informacija može biti sadržana u predhodnoj potvrdi],
- üriginal i jedna fotokopija radne knjižice
- üriginal i jedna fotokopija M1 ili m² obrasca
- zaposleni kod privatnika [kako u privatnim preduzećima, tako i kod preduzetnika] donose potvrdu od SIZA zdravstva sa datumom od koga se nalaze na njihovoj evidenciji

2. Za vlasnike privatnih preduzeća:
- original na uvid i jednu fotokopiju registracije preduzeća,
- potvrdu iz uprave javnih prihoda da je preduzeće [ne vlasnik kao fizičko lice] izmirilo porez za predhodni period,
- fotokopija poslednjeg izvoda,
- potvrda trgovinskog suda da preduzeće nije pod stečajem odnosno da i dalje radi. Ova potvrda mora biti prevedena na francuski ili engleski jezik.

3. Za privatnike - vlasnike radnji:
- rešenje o obavljanju delatnosti na starije od mesec dana. Original na uvid i jedna fotokopija,
- potvrda od opštine, agencije za privredne registre da se i dalje bave istom delatnošću, tj. da radnja i dalje posluje. Ovo rešenje se dobija na osnovu vašeg rešenja i mora biti prevedena na francuski ili engleski jezik.

4. Za penzionere:
- Rešenje o penziji ili poslednji ček. Original na uvid i jedna fotokopija.

5. Za učenike i studente:
- potvrda o redovnom školovanju prevedena na francuski ili engleski jezik,
- u koliko se Putovanje relizuje mimo raspusta, potrebna je i saglasnost škola o odsustvu sa nastave,
- original na uvid i jedna fotokopija đačke knjižice/indeksa,
- potvrda o zaposlenju barem jednog od roditelja [kao pod tačkom 1].

6. Za maloletna lica:
- izvod iz matične knige rođenih u latiničnom formatu i
-saglasnost roditelja u koliko putuju bez njih ili samo sa jednim roditeljem.

REZERVISI ARANZMAN
++381.64.555.85.81

No comments:

Post a Comment

 
CONTACT FORM
Please fill contact form in details:
Name and surname:  *
E-mail:  *
Telephone:  *
Arrival:  *
Check out:  *
Number of Persons:  *
Accommodation Type:
Price:
Destination:  *
Business Sector:
Subject:  *
Wishes and comments:
 
 
 *Must be filled with fields.  
 


 

Copyright Info Telenet Group - Srbija Zabranjeno kopiranje sadrzaja sajta u celosti ili delovima || Telenet Marketing Call Centar || +381.64.555.8581; +381.61.6154768; || visit_greece@booking-hotels.biz